SE-018

ใช้ในการบริหารยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย ป้องกันอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
◽ เบาะบุด้วยฟองน้ำเนื้อแข็ง หนา นุ่ม
◽ มียางรองกันลื่น 4 จุด เพิ่มความมั่นคงในการเล่น
◽ โครงสร้างเหล็กหนาแข็งแรง ทนทาน มีขนาด 50 x 75 มิล
โครงสร้างเหล็กเคลือบสีด้วยระบบ ELECTROSTATIC POWDER COATING
◽ รับน้ำหนักรวมได้กว่า 150 กิโลกรัม
◽ ขนาด กว้างxยาวxสูง 56 x 146 x 110 เซนติเมตร