DIP BAR

Dip Bar บาร์คู่ตั้งพื้น
◽ ใช้สำหรับฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ท้อง อก แขน หัวไหล่
◽ โครงสร้างเหล็กหนาแข็งแรง ทนทาน
◽ รับน้ำหนักรวมได้กว่า 100 กิโลกรัม
โครงสร้างเหล็กเคลือบสีด้วยระบบ ELECTROSTATIC POWDER COATING
◽ ขนาด กว้างxยาวxสูง 60 x 60 x 80 เซนติเมตร