COWBELL

Cowbell S คาเบล ขนาดเล็ก
◽ ใช้สำหรับเคาะ เข้าจังหวะ
◽ โครงสร้างเหล็ก ปั๊มขึ้นรูป
เคลือบสีด้วยระบบ ELECTROSTATIC POWDER COATING
ขนาด 7 x 10 x 18cm.

Cowbell M คาเบล ขนาดกลาง
◽ ใช้สำหรับเคาะ เข้าจังหวะ
◽ โครงสร้างเหล็ก ปั๊มขึ้นรูป
เคลือบสีด้วยระบบ ELECTROSTATIC POWDER COATING
ขนาด 8 x 10 x 120cm.

Cowbell M คาเบล ขนาดกลาง
◽ ใช้สำหรับเคาะ เข้าจังหวะ
◽ โครงสร้างเหล็ก ปั๊มขึ้นรูป
เคลือบสีด้วยระบบ ELECTROSTATIC POWDER COATING
ขนาด 9 x 12 x 25cm.