SE-014/ SE-015

SE-014 จานทวิสเหล็ก 10 นิ้ว
จานทวิส ทำจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป
ขนาดเส็นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว
ลูกปืนใช้ในการหมุน เป็น ลูกปืนเม็ดแบบเหล็ก
โครงสร้างเหล็กชุปโครมเมี่ยม
ปิดด้วยแผ่นยาง มีปุ่มกดเท้า ทั้ง 2ด้าน ทำให้ไม่ลื่น

SE-015 จานทวิสเหล็ก 13 นิ้ว
◽ จานทวิส ทำจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป
◽ ขนาดเส็นผ่านศูนย์กลาง 13 นิ้ว
◽ ลูกปืนใช้ในการหมุน เป็น ลูกปืนเม็ดแบบเหล็ก
โครงสร้างเหล็กชุปโครมเมี่ยม
ปิดด้วยแผ่นยาง มีปุ่มกดเท้า ทั้ง 2ด้าน ทำให้ไม่ลื่น